Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów - Koło Szubin

  • Baner-1
  • Baner-2
  • Baner-3
  • Baner-4

  

Witamy na stronie Szubińskiego Koła Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów.

 

Celem Związku jest reprezentowanie interesów emerytów, rencistów i inwalidów wobec organów władz ustawodawczych, wykonawczych i lokalnych oraz ośrodków opiniotwórczych. PZERiI jest niezależną, samodzielną w pełni suwerenną organizacją, działającą społecznie i nie jest włączona w struktury jakiejkolwiek innej organizacji społecznej bądź zawodowej, lokalnej lub ogólnokrajowej.

Zrzesza emerytów dla poprawy ich warunków socjalno-bytowych, uczestniczy w życiu społecznym przez współdziałanie z organami władzy i administracji. Organizuje życie kulturalne swych członków, działa na rzecz integracji i organizacji wolnego czasu. 

Członkiem koła może być osoba mająca prawo do pobierania emerytury lub renty albo uznana przez właściwy organ za inwalidę. Członkiem zwyczajnym może być również inna osoba, jeżeli osiągnęła wiek emerytalny, bądź pozostaje na zasiłku przedemerytalnym lub emeryturze pomostowej oraz ich nie pracujący współmałżonek

 

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów - Koło Szubin